Frankrijk: resultaten van nationale biseksualiteit-enquête bekend

De Franse LGBT-verenigingen SOS Homophobie, Act Up-Paris, Bi’Cause en MAG Jeunes LGBT hebben de resultaten van een nationale enquête over biseksualiteit gepresenteerd. Ze lieten 6107 personen een vragenlijst met hun meningen over biseksuelen invullen.

De enquête is niet representatief voor de gehele Franse bevolking. De oproep voor de enquête werd immers gedaan via holebi- en transgendermedia. Zo zijn 54% van de respondenten mannen, terwijl maar 48% van de totale Franse bevolking op het moment van aanvang van de enquête man was. Daarnaast namen vooral jonge personen deel aan de enquête: 46% van de respondenten is jonger dan 34 jaar. De geografische spreiding is beter: 63% van de respondenten woont in grootstedelijk gebied buiten Parijs. De enquête beperkt zich dus niet tot de Franse hoofdstad.

Hoewel de enquête dus geen uitspraken kan doen over de totale Franse bevolking, is het subliem pionierswerk. Cijfers over de attitudes tegenovers biseksuelen zijn immers behoorlijk schaars. Het was meteen ook de motivatie van de vier LGBT-verenigingen om er vier jaar werk in te steken.

Biseksualiteit wordt erkend

De nationale enquête levert opmerkelijke resultaten op. Zo gelooft 85% van de respondenten dat biseksualiteit een seksuele oriëntatie zoals alle andere is, terwijl 5% het als een identiteit ziet. Slechts 2% van de respondenten gelooft niet in het bestaan van biseksualiteit. Nochtans is het gebrek aan erkenning van hun seksualiteit een vaak gehoord probleem bij biseksuelen. De positieve cijfers hebben mogelijkerwijze te maken met de jonge leeftijd van de respondenten en de wijze waarop de gegevens werden verzameld.

Daar tegenover staat dat 73% van alle respondenten vindt dat biseksuelen gediscrimineerd mogen worden.

Sexy, maar niet voor relatie

De relatiekansen van biseksuelen zijn eerder beperkt. Slechts 61% van alle respondenten kan zich voorstellen een liefdesrelatie met een biseksueel persoon te beginnen. Een seksuele relatie ziet 78% van de deelnemers dan weer wel zitten.

Vooral hetero’s laten zich op liefdesvlak afschrikken door biseksualiteit: 18% van de hetero’s kan zich niet voorstellen om amoureuze gevoelens voor een biseksueel persoon te ontwikkelen, 30% acht een relatie met een biseksueel persoon niet mogelijk.

Van alle respondenten, hetero en holebi, denkt 11% dat ze een groter risico hebben om besmet te worden met hiv of andere soa’s wanneer ze met een biseksueel persoon een relatie zouden hebben. Vooral bij lesbiennes (18%) en bij hetero’s (17%) leeft die gedachte, bij homomannen (6%) veel minder.

Merendeel kent biseksuele personen

Het merendeel van de respondenten blijkt een biseksueel persoon in zijn entourage te kennen. Vooral lesbiennes (83%) blijken bi’s te kennen. Het cijfer bij homomannen (69%) en hetero’s (65%) ligt beduidend lager. Vooral in de vriendenkring zijn bi’s bekend.

De povere cijfers bij homomannen moeten gekoppeld worden aan de negatieve denkbeelden over biseksuele personen. Homomannen blijken nogal snel te veronderstellen dat biseksuelen ‘onbeslist zijn’ of met een ‘opgekropte seksualiteit rondlopen’.

Conclusie

De algemene conclusie van de equête luidt dat hoewel de overgrote meerderheid van de respondenten biseksualiteit erkent als een seksuele oriëntatie, er nog verscheidene clichés en vooroordelen bestaan ten aanzien van biseksuele personen, zowel bij hetero’s, homo’s en lesbiennes. (Bron: ZiZo online)

bisexual.png

Advertenties

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers liken dit: